Informativni izračun - spletna stran

OSNOVNE ZAHTEVE SPLETNE STRANI
UREDNIŠTVO SPLETNE STRANI
Urejanje spletnih vsebin (dodajanje besedil, fotografij, podstrani...) poteka na uporabniško prijazen in enostaven način. Administratorji lahko imajo enak nivo dostopa ali različen - nekateri imajo dostop do določenih vsebin urejanja, nekateri do drugih.

Osredotočenost na uporabnika

Menimo, da je merilo uspešnosti informacijske rešitve uporabniška izkušnja. Zato naj bo rešitev brezhibna v delovanju, preprosta za uporabo in prijetnega izgleda.

Zavedamo se, da je tempo današnjega časa izjemen. Za vas spremljamo trende, razumemo vaše potrebe in zanje ustvarjamo rešitve.

Naj bo vaš informacijski projekt naša skrb.

Referenčni projekti

Z veseljem sodelujemo z